Skip to content

Flöde, Daggpunkt och tryck i gas

CS Instruments tillverkar flödesmätare, daggpunktmätare, tryckmätare och mätare för klimatövervakning i laboratorier och renrum.


Flödesmätare för luft och alla typer av gaser

CS Instruments flödesmätare är designade för att klara mätning i tuff industrimiljö och har direkt avläsning på display och en mängd gränssnitt för att möta alla kunders krav. De klarar att mäta på tekniska gaser och okända gasblandningar. Vortexmätarna kan även mäta flöden av ånga och vätska.

Läs mer om de olika modellerna här


Daggpunktsmätare

CS Instruments daggpunktsmätare är designade för att klara mätning i tuff industrimiljö och har direkt avläsning på display och en mängd gränssnitt för att möta alla kunders krav. De lämpar sig utmärkt för att mäta och övervaka daggpunkten i testceller och i Ex-miljö med olika gaser t.ex. Luft, Argon, kvävgas, Biogas, Naturgas och Vätgas

Läs mer om de olika modellerna här


Kombinerade Tryck, Temp och fuktmätare

CS har kombinerade mätare för tryck, temperatur och fukt samt trycktransmittrar för ren tryckmätning

läs mer om de olika modellerna här