Skip to content

Addsitu policy GDRP Persondataskydd


Skydd av personliga upplysningar

Inledning

Addsitu har utarbetat en policy för hur dina personliga upplysningar behandlas och skyddas när du använder och utnyttjar våra tjänster. Vi strävar efter att säkra dina personliga upplysningar och du kan hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar här på vår hemsida.
Vår policy om skyddande av personliga upplysningar gäller endast Addsitus kunder och användare av våra online-tjänster.
Addsitu är ansvariga för skyddet av de personliga upplysningar du ger oss och är ansvariga för skyddet av dina personliga upplysningar i enlighet med den svenska lagen om dataskydd.

Lagring av upplysningar

De personliga upplysningar vi samlar in från dig, används och lagras av oss inom företaget. I samband med order och inköp från våra leverantörer kan de användas i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EES”), men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EES-området t.ex. om amerikanska leverantörer kräver information i samband med exportlagstiftning. Om en sådan överföring av dina personliga upplysningar sker, sker den i överensstämmelse med den gällande lagstiftning.

Typ av upplysningar

Vi samlar in de upplysningar du ger oss, t.ex. när du skickar in en beställning eller kontaktar vår kundservice. De personliga upplysningar du ger oss, är endast upplysningar knutna till din arbetsplats och det företag du arbetar på och är i huvudsak kontaktupplysningar.
Det kan t.ex. var din arbetstelefon, ditt mobilnummer och din mejladress på ditt företag.

Vad upplysningarna används till

  • För administration vid lämnande av offert, registrering av order och hantering av reskontra
  • Att svara dig när du kontaktar oss och för att ge information till dig om nya eller ändrade tjänster
  • Sändande av marknadsföringsmaterial som t.ex. nyhetsbrev och kataloger
  • Analyser för att ge dig relevant marknadsföringsmaterial och information

  • Sändande av kundundersökningar till dig för att mäta vår kundnöjdhet och därmed ge dig möjlighet att påverka vår service och vårt utbud av produkter och tjänster.Vi lagrar dina personliga upplysningar så länge de är nödvändiga för att vi skall kunna utföra ovan nämnda tjänster, eller så länge lagen kräver det. Sedan raderas dina personliga upplysningar.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få reda på vilka personliga upplysningar vi har registrerat om dig (gratis en gång om året) och få dem raderade eller ändrade om de är felaktiga.
Vi kan inte radera dina personliga upplysningar, när det ställs lagmässiga krav om lagring, t.ex. bokföringsregler.

Du kan när som helst avregistrera dig från vårt register för marknadsföring. Du kan kontakta oss genom att antingen skriva till Addsitu AB, Kungsholmsstrand 113, 112 33 Stockholm eller genom att sända ett e-mail till sales@addsitu.se

Vem hanterar dina uppgifter

Dina personliga upplysningar kan delas med andra som hanterar vår kundadministration, men vi förmedlar, säljer eller utväxlar aldrig dina personliga upplysningar till tredje part för marknadsföring utanför Addsitu. Upplysningar, som ges vidare till tredje part, t.ex. speditörer i anslutning till leverans av varor, mediabyråer i anslutning till distribution av nyhetsbrev och kreditinformation används endast till att uppfylla ovan nämnda tjänster.

Skydd av dina upplysningar

För att skydda dina uppgifter använder vi erkända lagringsmedia med begränsat tillträde för användning av våra medarbetare.

Tredjepartscookies

Vi använder tredjepartscookies till att samla in statistik i samlad form i analysverktyg som t.ex. Google Analytics och Optimizely. Dessa cookies är både permanenta och tillfälliga (session cookies). De permanenta cookies sparas på din dator eller mobilenhet i en period på upp till 24 månader.

Länkar

Addsitus hemsida innehåller länkar till andra hemsidor, som ligger utanför vår kontroll. Vi kan inte ta på oss ansvaret för din integritet eller för innehållet på dessa web-platser. Vi tillhandahåller uteslutande dessa länkar för att göra det lättare för våra besökare att hitta mer information.Addsitu AB

Kungsholms strand 113

112 33 Stockholm
Telefon: 08- 522 257 78

E-mejl: sales@addsitu.se

Org nr.: 559296-2830