Skip to content

Vattenkvalité/Nivå

Colorado-baserade In-Situ Inc. har allt du behöver för korrekt mätning av vattenkvalitet och vattennivå.


Vattenkvalitet

Givare och logger för enstaka parametrar som RDO (syre), konduktivitet. temperatur och nivå

Syresensor RDO Blue
AquaTROLL CTD logger för konduktivitet


Multiparametersonder

Multiparametersonder för mätning av nivå, temperatur, PH, konduktivitet, Redox, syre, turbiditet, FDOM, Klorofyll, blågröna alger, Rhodamin WT, Fluorecin WT, Ammonium, olja m.m.

AquaTROLL500 med plats för fyra sensorer och en wiper (roterande rengöringsborste). Extern strömförsörjning med avläsningsenhet via bluetooth eller från telemetrienhet (VuLink)

AquaTROLL600 med plats för fyra sensorer och en wiper. Integrerad logger och batteridrift för långtidsmätning eller redundans vid fjärravläsning via telemetri.

AquaTROLL700 med plats för sex sensorer och en wiper (roterande rengöringsborste). Extern strömförsörjning med avläsningsenhet via bluetooth eller från telemetrienhet (VuLink)

AquaTROLL800 med plats för sex sensorer och en wiper. Integrerad logger och batteridrift för långtidsmätning eller redundans vid fjärravläsning via telemetri

Läs mer i databladet


Nivålogger

För övervakning av nivån i vattendrag, öppna vatten eller mätning av grundvattennivå har In-Situ givare och nivåloggers i flera prisklasser. Datan från dem hämtar du manuellt eller via VuLink telemetri till en server eller molntjänsten HydroVu.

Rugged TROLL med kabel eller wirehäng

Level TROLL


VuLink dataöverföring via telemetri

Med VuLink är du uppkopplad till din sond och till nätet via en knapptryckning. VuLink har integrerat SIM men kan också användas med egna SIM kort. Datan överför du till molntjänsten HydroVu med låg kostnad, eller till din egen FTP server.

VuLink datablad

Läs mer om HydroVu


Boj

In-Situ Rugged Buoy är en helt ny boj från In-situ

Bojen väger bara 16 kg och är lätt att hantera och den kan skickas i en standard kartong. Den har en design som gör att den inte rullar runt i båten och att den alltid rätar upp sig i vattnet. Både telemetrienhet och sond ryms i röret som har ett ställbart djup och upphängning till kabel för större djup.

Läs mer i databladet