Skip to content

FA 500 - Daggpunktsmätare från -80 till 20 °Ctd

Tekniska data:

 • Integrerad display
 • Gränsvärdet kan ställas in med knappar, larmrelä (max. 60 VDC, 0,5 A)
 • Tryckhållfast till 500 bar (specialversion)
 • Extremt långtidsstabil
 • Snabb utjämningstid
 • 4...20 mA analogutgång för daggpunkt
 • NYHET: Modbus-RTU-gränssnitt
 • Mäter: Tryckdaggpunkt [°Ctd.] - temperatur [°C], rel. fuktighet [%rF], abs. fuktighet [g/m3], fuktighetsgrad [g/m3], fuktighetsandel V/V [ppmV/V], partikeltryck för vattenånga [hPa] - atmosfärisk daggpunkt [°Ctd.atm]

FA 500 Datablad


FA 510/515 Daggpunktssensor

Tekniska data:

 • Analogutgång 4...20 mA för daggpunkt
 • Okänslig för daggbildning
 • Snabb utjämningstid
 • Tryckhållfast till 350 bar (specialversion)

Förutom den tidigare vanliga 4 ... 20 mA analoga utgången har den nya generationen av daggpunktssensorer ett digitalt RS 485-gränssnitt (Modbus-RTU). Alla värden som e. g. daggpunkt, temperatur, absolut luftfuktighet ... som mäts och beräknas av daggpunktssensorn kan hämtas via Modbus-protokollet.

FA 510/515 Datablad


FA 515 EX - Daggpunktsmätare för EX miljö

FA 515 Ex mäter daggpunkten resp. tryckdaggpunkten i explosionsfarliga omgivningar och kan tillämpas i många icke-aggressiva gaser.
Typiska användningsområden: Luft / tryckluft, Argon, Nitrogen, Biogas, Natural gas, Väte, osv,
Tekniska data:

 • Användning med zenerbarriär Ui = 28 V max., Ii = 95 mA max., Pi = 0,65 W max.
 • Robust konstruktion
 • Trycktät till 500 bar
 • Långtidsstabil fuktmätare, pålitlig sedan flera år tillbaka
 • 4...20 mA analogutgång i 2-ledarteknik

FA 515 EX Datablad