Skip to content

Varför är en manometer rund?

Om man tittar i en klassisk mekanisk manometer så består den av ett tillplattat kopparrör som är böjt i en båge. Ena änden sitter i tryckporten och andra änden är kopplad till en utväxling nästan som ett urverk. När man trycksätter röret börjar det röra på sig och genom ”urverket” så börjar visaren röra sig över skalan. Så därför är manometern rund.

Digitala manometrar är bara en tryckgivare som man monterat en rund elektronikenhet på.
Priset och klassen på manometern beror på hur bra tryckgivaren och elektroniken är samt på hur bra paketeringen och tillverkningsprocessen är.

Analoga manometrar är begränsade i tryckområde på grund av sin konstruktion. Digitala manometrar kan ha olika givarelement och du kan välja mätområde från ±2,5 mbar diff ända upp till 4200 bar sg. Additels manometrar har även en integrerad barometer så att manometern kan växla mellan övertryck och absolut tryck vilket är en stor tillgång vid kalibrering då man slipper investera i flera manometrar.

Det är stor skillnad i kvalitet på olika manometrar. Framför allt vad gäller LHR (Linjäritet, Hysteres, Repeterbarhet), temperaturdrift och långtidsstabilitet.
Vid tillverkningen på Additel Inc. behandlar man varje manometer i stora klimatskåp tills man ser att de är temperaturstabila och inte driver med tiden. All mekanik tillverkas dessutom ”In house” så att man har full kontroll från början till slut i processen. Innan leverans kalibreras alla manometrar ackrediterat enligt ISO17025.

Manometrarna från Additel finns i klass från 0,25%FS till 0,02%FS, så att man kan välja en prisklass som passar ändamålet bäst. Fördelen med det runda formatet är att det är kompakt och lätt att montera i olika sammanhang t.ex. direkt på mätstället ute i processen eller på en pump vid kalibrering.

Dagens billiga elektronik ger också möjlighet att ha många funktioner i manometern. Allt från enkel avläsning till funktioner som läcktest, datalogger eller en HART® kommunikator. Den kan även ha analog 4-20 mA utgång, USB, Bluetooth, WiFi och till och med avläsas via en App i mobilen.