Skip to content

Val av utrustning för kalibrering

Det referensinstrument man använder vid kalibrering brukar kallas normal. Oberoende av vilken storhet man kalibrerar så ska normalen ha tillräcklig noggrannhet, vara enkel att använda och ha bra stabilitet. Att normalen är stabil över tid innebär att den inte behöver kalibreras så ofta i sin tur.(långt kalibreringsintervall). Det är stor skillnad på kaliberingsintervall för olika storheter. En mekanisk passbit eller en tryckvåg kan man kanske kalibrera vart 3:e år beroende på krav på noggrannhet, Men jonselektiva kemiska givare kanske måste kalibreras innan varje användning.
Eftersom jag jobbat mest med tryck, temperatur och flöde kommer jag att begränsa mina resonemang kring dessa storheter.

När du köper en normal kontrollera vilken underhållskostnad du kan räkna med. Instrument idag har ofta en mjukvara som man behöver komma åt för att justera normalen när man kalibrerar den. Många tillverkare har låst åtkomsten så att du är tvungen att anlita deras service för kalibrering om du vill ha normalen justerad. Det bästa är om det står i manualen hur du kalibrerar och justerar normalen. Då kan du anlita vilket laboratorium du vill och välja de som är billigast och snabbast.

Ha också koll på hur din normal kalibreras och om den är justerad när du får tillbaka den.
Det är allt för vanligt att man bara sätter in certifikatet i en pärm och tror att det bara är att köra på. Om normalen inte är justerad eller kanske inte ens går att justera, så måste man titta i certifikatet på avvikelsen vid olika kalibreringspunkter och sedan korrigera avläsningarna.
Om normalen är justerad bör man se till att ha kalibrering utförd före och efter justering, så att man ser hur stabil normalen är och om man har haft felaktiga mätningar under föregående period.

I de kommande inläggen kommer jag ta upp kalibrering för vart och ett av de olika storheterna.