Skip to content

Revolutionerande Övervakning av Algblomning i Sjöar och Floder

Övervakningen av skadliga algblomningar i våra sjöar och floder har aldrig varit viktigare. Med klimatförändringarnas påverkan blir det allt mer avgörande att ha effektiva övervakningssystem på plats.
Vår senaste teknologi inom fjärrövervakning använder biosensorer för att spåra förändringar över tid, vilket erbjuder en oöverträffad insikt i vattenkvaliteten.

Våra optiskt kompenserade, utbytbara fluorometrar kan detektera klorofyll a och blågröna alger, medan våra pålitliga multiparametersonder med fem och sju portar tillsammans med VuLink telemetri gör fältövervakningen både effektiv och prisvärd. Dessa innovativa lösningar möjliggör för forskare och miljövårdare att snabbt identifiera och åtgärda eventuella hot mot våra vattentillgångar.

Låt oss tillsammans ta utmaningarna med algblomningar och skydda vårt vatten för framtida generationer.

Här hittar du mer information