Skip to content

Turbiditet vid grundläggning och muddring

I våra Svenska städer försöker man nu möta det det stora behovet av nya bostäder.
Det sker en förtätning i statskärnorna och hela nya förstäder växer upp i utkanten av städerna.

I vårt vattenrika land är det både en fråga om att ta till vara mark och att det är attraktiva områden för bostäder nära våra sjöar och hav. Ofta har marken tidigare varit bebyggd med industrier och vattnets bottnar föremål för utsläpp och dumpning. Det gör att kraven är hårda på att undersöka föroreningar i marken och inte röra upp botten för mycket.

När man grundlägger mark och anlägger kajer krävs övervakning av arbetet för att kunna stoppa det när man rör upp för mycket sediment och turbiditeten överstiger beräknade gränsvärden.

Att ha personal som åker ut och gör upprepad provtagning i vattnet är både kostsamt och ger inte tillräckligt snabba svar till entreprenören för att stoppa arbetet i tid. Därför är det bra om man kan komplettera den fysiska provtagningen med kontinuerlig övervakning som lagrar historik timme för timme och larmar vid höga värden.

In-Situ Inc. i Colorado, USA är ett av de världsledande företagen med system för miljöövervakning.

Systemet består av tre delar

AquaTROLL500 mätsond med sensor för att mäta turbiditet. Om man vill kan man komplettera med andra parametrar som djup, temperatur, PH, syre, konduktivitet m.m. Sonden är designad för att kunna sitta monterad i fält över längre tid och behöver litet underhåll. Diametern är 47mm för att kunna passa i ett 50mm rör, men vid mätning i öppna vatten kan man sänka den till önskat djup som den är.

VuLink sändare (telemetri) som använder den senaste tekniken för att sända data till dig via mobilnätet. VuLink har 48mm diameter och är 485mm lång vilket gör att den kan monteras i ett skyddande rör på land med en kabel på botten till mätsonden, eller i en boj nära sonden med kortare kabel. VuLink innehåller en GPS som ger dig position på en karta och gör det lätt att hålla reda på dina sonder. Om mätsonderna är nära varandra kan man ansluta flera sonder till en sändare. Installationen är enkel. Ta bara upp VuLink ur kartongen tryck på en knapp och du är igång. Den hittar själv sonden och kopplar upp sig mot nätverket. Inget extra simkort eller krångliga inställningar krävs. Med vanliga standardbatterier kan du logga med 15 min intervall i två år innan du behöver byta batterier.

Om du ansluter dig till In-Situs molntjänst HydroVu får du till en låg kostnad ett komplett system som larmar via sms eller e-mail när gränsvärden överskrids. Systemet har hög säkerhet med krypterad överföring av data och lösenord för access till varje enhet.

Övriga inställningar gör du med en APP i din mobiltelefon och du kan även välja att sända data till en egen server om du hellre vill det.