Skip to content

Ny serie Tryck-Controllers

De nya automatiska tryckkalibratorerna från Additel har en hal del smarta lösningar som är nya för marknaden.

Lågtryckskalibratorn ADT773 har inbyggd pump så du behöver ingen extern tryckkälla.

ADT783 har en integrerad tryck/vakuum källa för stabilare reglering av tryck runt noll. Du kan styra när du vill slå på din vakuumpump med en reläutgång.

ADT793 har system med extra behållare för ren vätska och slaskbehållare för att pytsa ut (purge) gammal vätska.

Contamination Prevention System (CPS) gör att du ventilerar tryck externt för att hindra smuts att komma in i kalibratorn.

Controller serien har emulering för andra kalibratorer. Har du Fluke, Mensor eller Druck instrument idag kan du välja i en meny för att styra din Additel med samma mjukvara.


ADT 773 Automatisk tryck-controller för låga tryck

Med ADT773 behöver du ingen extern tryckkälla. Controllern har en integrerad pump så att du kan kalibrera tryck från ±250 Pa till ±100 kPa helautomatiskt.

Du kan välja en eller två moduler ADT151 som är kalibrerade i två områden.
Exempel: Modul 1 = ±25 mbar och ±50 mbar, Modul 2 = 2500 mbar och ±1000 mbar
Man kan köpa till en barometermodul om man vill kalibrera absoluttryck
Du kan välja att ha fler moduler och byta dem på 30 sekunder.

ADT773 Datablad


ADT 783 Pneumatisk Tryck-controller för tryck ±25 mbar (2500 Pa) till 250 bar (25 MPa)

ADT783 finns i tre utföranden.
ADT783-D för tryck från ±25 mbar till 2,5 bar
ADT783-1K för tryck på max 70 bar
ADT783-3.6K för tryck på max 250 bar

Du kan välja en eller två moduler ADT151 som är kalibrerade i två områden.
Exempel: Modul 1 = 70 bar och 35 bar, Modul 2 = 3,5 bar och 2 bar
Alla moduler är kalibrerade ner till -1 bar
Man kan köpa till en barometermodul om man vill kalibrera absoluttryck

Tryck-Controllern finns i olika nogrannhetsklasser.
ADT151 0,02% FS passar utmärkt för produktionsändamål eller kalibrering av manometrar
ADT151 0,01% av läst värde (eller 0,005% FS) inkl. 1 år stabilitet passar till laboratoriet

För att få bra stabilitet vid reglering av tryck nära noll brukar andra tillverkare rekommendera att man ska ha igång vakuumpumpen. ADT783 har en integrerad tryck/vakuumkälla för reglering av små tryck och du kan styra tillslag av din externa vakuumpumpen med en reläutgång.

ADT783 datablad


ADT 793 Tryck-Controller för olja eller vatten upp till 1000 bar

ADT151 tryckmoduler finns i tryckområde -1 till 200/350 bar och max 400/1000 bar kalibrerade i två områden.
Man kan köpa till en barometermodul om man vill kalibrera absoluttryck

Tryck-Controllern finns i olika nogrannhetsklasser.
ADT151 0,02% FS passar utmärkt för produktionsändamål eller kalibrering av manometrar
ADT151 0,01% av läst värde (eller 0,005% FS) inkl. 1 år stabilitet passar till laboratoriet

Om man har mycket kalibreringar kan man behöva byta och fylla på kalibreringsvätska. Additel har löst det så att man kan ha extern vätskebehållare och en slaskbehållare. Man kan med ventiler styra när man vill dränera ut (purge) gammal vätska och fylla på ny automatiskt. På så sätt har du alltid fräsch vätska i dina objekt

ADT793 Datablad


Fixtur för kalibrering

ADT 151 Tryckmoduler

Tryckmodulerna finns med tryckområden från ±25 mbar d (250 Pa) till 1000 bar (100 MPa)
Beroende av vilken controller du ska använda kan du välja moduler enligt tabeller i databladet.
Varje modul är kalibrerad i två områden och oftast räcker det mad att ha en eller två moduler för att täcka sitt behov. Du behöver bara ta ut dem när det är dags för kalibrering.

Som tillbehör finns en fixtur för kalibrering och en mjukvara för att utföra justering efter (As Found) kalibrering. Du kan använda vilket kalibreringlaboratorium du vill.

ADT151 Datablad


Contamination Preventing System (CPS)

Med Additels CPS system så skyddar du dina objekt för nedsmutsning. En ventilutgång i Controllern styr den externa CPS ventilen så att systemet ventileras externt och hindrar smuts och vätska att komma in i kalibratorn