Skip to content

Spårbar och ackrediterad kalibrering

All kalibrering ska som som vi talade om i förra inlägget vara spårbar, men ofta är kravet också att det instrument du använder ska vara kalibrerat på ett laboratorium som är ackrediterat enligt den internationella standarden I**SO17025. Laboratorierna kan vara ackrediterade av ackrediteringsorgan i olika länder. SWEDAC (Sverige), UKAS (England), PTB (Tyskland), LNE (Frankrike) eller NVLAP (USA) m.fl.

International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC är en paraplyorganisation för de olika världsdelarnas organisationer. En bilateral överenskommelse gör att det inte skall spela någon roll i vilket land man anlitar ett labb att utföra ISO17025 kalibrering. Men som allt annat här i världen så är man i händerna på den som ställer kraven.

Min erfarenhet är det kan vara både billigare och kortare ledtid att anlita lab i andra Europeiska länder beroende av vilken storhet man vill kalibrera. Addsitu kan hjälpa dig med vägledning och förmedla kalibrering.