Skip to content
Se videon

Råd och tips för kalibrering av tryck

Det vanligaste sättet att kalibrera är att använda en handpump och en normal som kan vara en manometer eller en tryckmodul kopplad till något instrument. Vid kalibrering av höga tryck med olja eller vatten upplevs ofta att pumpen läcker eftersom trycket sjunker när man pumpat upp önskat tryck. Det här beror på termiska effekter. Om man väntar ett par minuter kommer trycket att stabilisera sig. Om man sedan hastigt sänker trycket kommer man att se att trycket klättrar istället. Då är det tydligt att det beror på att oljan värms eller kyls när man pumpar och inte är en läcka. Man bör tänka på att pumpa i lugn takt för att minimera värme effekt. Pumparna från Additel har en patenterad lösning där man har en isolationsventil mellan pumpen och finjusteringen. Det ger väsentligt kortare stabiliseringstid. Men på andra typer av pumpar får man räkna med ett par minuter stabiliseringstid vid höga tryck. Tidigare använde man ofta tryckvågar (Dead weight tester) och då fanns inte problemet eftersom vikterna höll trycket konstant.

En annan viktig faktor är innerdiametern på den slang man använder. Det gäller både vid högre och lägre tryck. Slangen ska vara styv och tunn. Jag rekommenderar de mätslangar man kan köpa från t.ex. Hydroscand eller SPECMA. De har en innerdiameter på 1-2mm och det gör jättestor skillnad när man pumpar med en 20 bars handpump. Testa själv får du se.

Ofta är de pumpar vi får in på service kontaminerade med vätska. Därför bör man använda vätskefälla mellan objekt och pump. Ibland kan objekten vara kontaminerade av misstag och det blir kostsamt om det kommer in i pumpen. Särskilt om den är integrerad i tryckkalibratorn.
En del instrument har inbyggd vätskefälla men man ska mer se det som ett larm och inte som en lösning på skitiga objekt. Det är bättre att ha en rutin för att göra ren dem innan man kalibrerar dem.

För låga differenstryck är termiska effekter och luftrörelser i rummet en störande faktor. Man bör ha en normal där man kan ansluta både + och - sida och sedan ventilera systemet innan man kalibrerar. En bra manuell pump är oftast bara en justerbar volym med bra isolering och man ska då kunna lägga handen på den utan att trycket ändras.

Utvecklingen av kalibratorer för tryck har gått långt. Där man för ett par år sedan byggde ett rack med en tryckcontroller tillsammans med gasflaska eller tryckförstärkare och en vakuumpump, så finns det idag behändiga fältkalibratorer med integrerad batteridriven pump för över- och undertryck.