Skip to content

Kalibrering med torrblock

Vid kalibrering av temperatur används värmekällor som vätskebad, ugnar, torrblock, fluidiserande bad och fixpunkter.

Det är viktigt att man väljer en värmekälla som är tillräcklig för det temperaturområde och den mätosäkerhet man behöver. Stabilitet, gradienter (spridning) och tidsrelaterade förändringar i vätska i bad är exempel på fel som kan påverka kalibreringen. Det är därför viktigt att man certifierar värmekällan hos tillverkaren, hos ett externt lab eller gör egna kontroller.

Varför använda torrblock?
Torrblock har fördelen att de är små och portabla, finns för temperaturer från -90ºC till +1200ºC och är snabba (15 min till 660℃ och 20 min till -40℃). De kan även ha en integrerad referens och processfunktioner.

Vad behöver man ha koll på?

  • Noggrannhet på displayen
  • Den axiella och radiella temperaturspridningen i blocket
  • Systemnoggrannhet med extern eller intern referens
  • Hur man gör en mätosäkerhetsbudget och vilka bidrag från olika felkällor man har i denna.

EURAMET Guide
De nationella laboratoriernas organisation EURAMET har gett ut en guide för kalibrering av torrblock (EURAMET Calibration Guide 13). Den innehåller metodbeskrivning för kalibrering av torrblock så att laboratorier och tillverkare kan jämföra resultat. Innehållet ger dig även riktlinjer om du själv vill kontrollera ditt torrblock och hjälper dig att förstå mätosäkerheten.

Guiden innehåller bl.a. riktlinjer för..

  • Att man anger vad som är värmezonen i blocket
  • Axiella och radiella spridningen i denna zon
  • Belastningseffekter från de givare man kalibrerar
  • Blockets stabilitet över tid
  • Värmeavledning i blocket

Riktlinjer är t.ex. att spridningen skall mätas inom en definierad mätzon med en givare vars sensorelement har en längd på max. 5mm samt att hålen i hylsan ska ha en passform < 0,5mm..

Axiella fel
De tidiga och fortfarande en del billiga block på marknaden har bara ett värmeelement med en enklare regulator som ger stora axiella fel i blocket. Moderna block har två zoners värmeelement med avancerad reglering som ger mindre fel. Nackdelen har varit att man inte själv kunnat justera detta vid kalibrering av blocket. De nya blocken från Additel har en funktion så att användaren själv kan utföra justeringen. Ett annat sätt att minska felet är att se till att din externa referens och objektet har centrum på sina sensorelement på samma nivå i hylsan. Om referensen är i botten, så ska man lyfta objektet lite om det har ett kortare element, för att få bäst resultat.


Radiella fel

Den radiella felet är skillnaden i temperatur mellan olika hål och antagligen det största felet i mätosäkerheten. Det går inte att justera för men det finns testmetoder för mäta upp det.
Additel’s block har mjukvara för att genomföra tester av radiell och axiell spridning.

För beräkning av mätosäkerhet finns en ISO Guide GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) du kan ladda ner den på https://www.bipm.org/en/publications/guides/