Skip to content

Kalibrera själv eller externt

Det första man bör göra är att inventera sitt kalibreringsbehov. Det är flera faktorer som avgör om man ska kalibrera själv eller externt.

Börja med att göra en lista på alla dina givare och instrument. På varje objekt bör du ha med mätområdet den ska mäta inom, objektets onoggrannheten och kalibreringsintervall (hur ofta det skall kalibreras).

Sortera objekten efter mätområde så att du ser hur många objekt det finns med likartat område.
Om man sedan undersöker vad en utrustning kostar med den noggrannhet som krävs och jämför med kostnaden för kalibrering hos ett extern laboratorium, så är det lätt att se hur lång tid det tar att räkna hem en investering t.ex. om du har en mängd objekt att kalibrera mellan 1 och 20 bar, några få objekt för låga tryck och ett enstaka för högt tryck, så kan du köpa en tryckkalibrator till objekten mellan 1 och 20 bar och skicka iväg de andra externt.

En annan faktor är tillgänglighet av objektet. Går mätaren i huvudet taget att demontera eller måste den kalibreras på plats och hur kritisk är mätpunkten. Kan jag vara utan mätaren ett par veckor, eller måste jag köpa in fler mätare som back up.

En stor fördel med att ha egen utrustning för kalibrering är att du dessutom kan göra extra kontroller och felsökningar om du misstänker fel i mätkedjan. Du undviker också risker med tillgänglighet hos laboratorier. De tänker ju i samma banor, och många vill ha kalibrering utförd under ledighet och semestrar. Och då är laboratorierna ofta överhopade med jobb.