Skip to content

Hur ska man kalibrera

I mindre organisationer är det ofta rätt okomplicerat. Men i större organisationer är det ofta kvalitetsavdelningen som utgår från de standarder som finns och skapar rutiner för kalibrering.
Men de standarder som finns är generella och om man skriver rutiner för t.ex. temperatur, så behöver man kanske ha andra rutiner för tryck, flöde etc.

Om man gör en rutin för tryck baserad på OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale) oiml.org så är det ganska enkelt att följa deras rekommendationer med antal kalibreringspunkter och repetitioner av kalibreringscykeln. Tryckkalibratorer idag har ofta automatik och det går fort att stega tryck upp och ned. Temperaturgivare har oftast ett brett mätomfång, betydligt större än det område man vill mäta inom och man brukar kalibrera med färre kalibreringspunkter. Kalibreringsbad tar lång tid att justera temperaturen i och på större industrier använder man ofta flera bad som står på olika temperatur konstant och flyttar givarna emellan dessa. Om man ska kalibrera givaren med en värmekälla är torrblock att föredra. De nya modellerna är både snabba och noggranna och klarar även valideringsjobb om man använder dem på rätt sätt.
För en flödesmätare skulle kalibrering av en mätare kunna ta en hel dag om man använde samma rutin som en tryckmätare. Även för tryck brukar man göra en del begränsningar för att göra det hanterbart.

Det är bra att involvera folk från underhåll och produktion när man utformar rutinerna.

Ofta frågar laboratorierna om hur man vill ha kalibreringen utförd. Antal kalibreringspunkter och kanske vilka punkter. En väg kan vara att följa tillverkarens rekommendationer eller hänvisa till certifikatet som följde med när man köpte mätaren. Men tyvärr är inte alltid tillverkarens kalibrering så bra eller ens tillräcklig. Det bästa är naturligtvis att själv vara påläst och se till att man har personal som är utbildad. Och det finns bra kurser hos olika laboratorier. Man kan även rådgöra med labbet som ska utföra den enskilda kalibreringen.