Skip to content

Halvledarkris

När man väljer en givare eller sensor är det lätt att lockas av de låga priserna hos de stora tillverkarna. Men man måste räkna med att man inte kommer att ha högsta prioritet hos tillverkaren och att sensorn kanske är framtagen åt en stor kund, så att den plötsligt kan försvinna ur sortimentet.

Jag har flera gånger stött på det här problemet där kunden har utvecklat ett nytt instrument och gjort en ”in-design” av en sensor. Efter ett par år finns inte sensorn kvar på marknaden och man har fått börja om med att leta efter en ny sensor och ändra konstruktionen. Inom t.ex. medicinsk teknisk apparatur kan det bli en mycket tidsödande och kostsam process med alla valideringar som krävs.

Det är även bra om man har möjlighet att få kunskap om tillverkaren av givaren i sin tur är beroende av halvledare och chip från en större tillverkare.

Det finns företag som nischar sig mot produkter i mindre serier med längre livslängd. Man tillverkar halvledare och chip i mindre volymer och är inte beroende av de stora kunderna som massproduktion kräver.

Ett exempel är Bay SensorTec GmbH som tillverkar accelerometrar där hela produkten inklusive chipen har Tyskt ursprung. Man har full kontroll av hela tillverkningsprocessen vilket ger bättre leveranssäkerhet och kortare ledtider.

En annan fälla är att man testar en sensor, går vidare med prototyper och till sist produktion. Men att man baserar beslutet på sina tester och inte på tillverkarens specifikation. Oftast är huvuddelen av produktionen hos en seriös tillverkare bättre än specifikationen, men det finns ingen garanti. Jag har sett exempel på där man efter flera år fått givare som inte alls är lika bra som tidigare men fortfarande inom specifikation. Efter diskussioner om dyra tekniska lösningar så lyckades vi till sist lösa problemet pappersvägen. Slutprodukten hade en onödigt hård specifikation, så kunden ändrade helt enkelt specifikationen och databladet.