Skip to content

Flödesmätare för olja, bränsle och kylvätska

Vid flödesmätning i vätskemedium står ofta valet mellan turbinmätare och ovalhjulsmätare.

Vad är då skillnaden?
En turbinflödesmätare är en volumetrisk mätare vilket innebär att den är beroende av vätskans viskositet. Om man mäter i en konstant viskositet är det inget problem, men om vätskan ändrar temperatur under mätningen som ofta är fallet vid provning så måste man även mäta temperaturen. Mätaren ska kalibreras i olika viskositet och sedan resultatet beräknas rätt flöde vid olika temperatur i en flödesdator där man lagt in en temperatur/viskositet tabell. Har man ett brett temperaturspan i olja så kan det krävas att man kalibrerar i tre olika viskositet. Det är kostsamt både vid anskaffandet och vid den årliga kalibreringen.

I en så enkel mätning som kylmedia glykol/vatten över temperaturspannet -10 till +80℃ kan felet bli åtskilliga procent och i tjockare media som olja betydligt större om man inte tar hänsyn till viskositet.

Ovalhjulsmätare däremot bygger på ”positive displacement” där en bestämd volym mellan ovalhjulen passerar genom mätaren varje gång. De ger alltså samma resultat vid olika viskositet. Skillnaden beror mest på att tunnare media som vatten läcker igenom mer än t.ex. olja. Mätaren kräver ingen extra kalibrering eller elektronik och pulssignalen kan köras direkt in i mätsystemet eller via en D/A omvandlare.

Ovalhjulsmätarna kan fås i olika material för att användas i aggressiva media, vid höga tryck och med mycket tjocka media t.ex. olja vid låga temperaturer.