Skip to content

Tryck/Temp

Additel Inc. i Los Angeles har marknadens mest innovativa produkter för kalibrering av tryck och temperatur samt en helt ny typ av digitala manometrar.

Tryck

Kalibratorer med elektrisk pump, handpumpar och manometrar för låga tryck på Pascal nivå till höga tryck ända upp till 420 MPa (4200 bar). Oavsett om du arbetar med kalibrering av renrum i läkemedelsindustrin, eller tyngre industri och forskning har vi produkterna för dig.
Alla produkter är ISO17025 ackrediterat kalibrerade vid leverans.

Temperatur

Temperaturugnar för kalibrering har nått en nivå som gör att användningsområdet blivit bredare och de kan ersätta dyrare mer komplex utrustning. I dag används de för den dagliga kalibreringen ute i anläggningen men även för precisionskalibrering i labbet och med trippelpunkt för vatten, samt för värmebehandling av referensgivare (annealing of SPRT).
Additel ugnarna finns i temperaturer från -40°C till +1210°C. För att spara tid i arbetet kan de fjärrstyras via en smartphone (både iPhone och Android).

(Länkarna tar dig direkt till senaste informationen hos Additel)